^
+7 (499) 130-5675
andrey.fedotov@bl.com.ru

«Business-Logic» LTD.ŞTİ.

(Moskova, Rusya)

Yabancı şirketler için kapsamlı servis ve destek

 • Kayıt, Ortaklar ile hesaplaşmalar, Tahkim
 • Muhasebe kaydı, Banka hizmeti, VED (Dış ekonomi Faaliyetleri), Vergi kaydı
 • Personel kaydı, Maaşların hesaplanması
 • Lojistik ve Depo kayıtları
 • Yönetim kaydı, Planlama ve tahminler, iş süreçlerinin yönetimi, Projelerin yönetimi
 • İş hesaplaması, Fiyatlandırma
Sizler için tüm Rusya genelinde çalışmaktayız
Sizin işinizi geliştirir ve hızlandırırız
İşinizin mevcut mevzuatlara uygun olarak yapılmasını garanti ederiz
Vergi yükünü optimize ederiz
Sizin işiniz için her gün aşağıdakileri sağlarız:
• KAZANÇ
• GELİŞME
• ETKİN

Biz Sizler için

Rusya’da Sizin işinizi hızlandırırız

Hızlandırma masrafların, giderlerin ve kayıpların hesaplanması ile gerçekleşir – onların analiz edilmesi, raporlanması, düzeltici eylemler için öneriler, kontrol:

 • Malzemesel ve parasal kaynaklar (fazla üretim, stoklar vs.)
 • kalite eksikliğini aşmak (hatalar, kusurlar, garanti vs.)
 • verimsiz işlemler (fazlalıklar, gecikmeli, beklemeli vs.)
 • personelin çabaları
 • zaman

Kayıp örnekleri:

 • gelir ve karların azalması
 • müşteri tabanının azalması
 • çeşitlerin/tekliflerin sıkıştırılması
 • defolu ürün ve tamamında düşük kalite
 • değiştirilemeyecek kredi borcu
 • para ve gecikme cezaları (devlet ve bankalar tarafından kesilir)
 • düşük verimlilik

Deneyim ve uzmanlıkları gerçekleştiririz

Aşağıda bizim sahip olduğumuz deneyim ve uzmanlıkların kapsamlı iş kayıtlarına göre iş modelleri sıralanmıştır

 • otomobiller, üretim ve satış
 • oto tamir hizmetleri
 • denetim ve danışmanlık hizmetleri
 • bireysel girişimcilere, küçük ve orta şirketlere kredi verme banka işlemleri
 • ulaştırma yönetimi
 • deniz taşımacılığı
 • geniş profil ve çeşitlerin ithali
 • okul biçiminde ve özel eğitim merkezlerinde eğitim verme
 • sebze ve meyve toptan satış, lojistik hizmetleri aracılık hizmetleri, ambalajlama ve teslimat
 • cihaz imalatı tasarlama, üretim, satış, garanti servisi, müşteri merkezi, ithalat ve bayilik verilmesi
 • gıda ürünleri, teslimat ve perakende satış
 • dış reklam, internet ve baskı dahil geniş yelpazedeki reklamcılık faaliyetleri
 • balık ve deniz ürünleri, işleme, konservecilik ve satış
 • Rusya’da ve diğer ülkelerde tarımsal üretim
 • Sistemli IT, entegrasyon
 • medya- televizyon
 • gemi yapımı (küçük gemiler tersanesi)
 • tütün- üretim, toptan ve zincirleme satışı, HORECA, mağazacılık
 • ticaret – toptan, perakende, zincirleme
 • yanaşma servisi, gemi kızağı, gemi teknik bakım hizmetleri
 • eczacılık – toptan, perakende ve zincirleme satış
 • kimyasal üretim, lojistik, depolar, toptan ve zincirleme, ihracat
 • eğlence merkezleri, restoranlar, oteller
 • üretim ve tarım ürünleri ihracatı

Rusya coğrafyasını kapsıyoruz

Ticaret hesabı

Biz şirketler için her türlü ticaret şeklinin ticaret hesaplarını gerçekleştiriyoruz: toptan, perakende, komisyon ticareti
Ticaret hesabı çerçevesinde biz hesaplama, kontrol ve raporlama hizmetlerini sunmaktayız:

 • müşterilerden gelecek para kaynakları planı ve fiilen gelen para kaynakları ve tedarikçi masrafları
 • fiyatlandırma ve fiyat listesinin işlenmesi
 • herhangi genişlikte ürün gereksinimi ve toplanması, ‘otomatik sipariş’ tipi yaklaşımı dahil
 • ürünlerin gelişi, taşınması ve satılması, depo ve satış noktaları stoğu
 • bölümler bağlamında tüm masrafları veya belirli bir işlem için
 • malların gerçek maliyeti
 • karlılık: ayrı satış noktasının veya ürün pozisyonunun, şirketin tamamının, sözleşmeye göre, brüt kar, net kara göre

Masraflar analiz edilmesi ve yönetimi

 • Bu hizmetlerin aracılığıyla biz Sizler için düzenli olarak aşağıdaki iş görevlerini çözeceğiz:
 • stok fiyatlarının ve maliyeti üzerinden hesaplanıp elde gelirin değerlendirilmesi
 • şirketin faaliyetlerinin planlanması ve hızlı yönetim karalarının alınması

faaliyetlerin kontrol edilmesi ve ayarlanması

Fiyatlandırma ve fiyat listesinin işlenmesi

Bu hizmetler piyasada oldukça nadirdir ve hatta benzeri bulunmamaktadır. Çağdaş fiyatlandırmanın uygulanması zordur ve bundan dolayı iş entegratörü olarak bizim yüksek seviyedeki tecrübemize ihtiyaç duyulacaktır (süreçler, insanlar, teknolojiler). Aynı zamanda biz Sizin fiyatları oluşturmayız – Siz tamamen kendi işinizin bu bölgesine kendiniz sahip olacaksınız. Miktarlar için kritik olan günlük işlemleri, Sizin fiyatlandırmanızın zamanında ve doğru yapılması ve fiyat listesinin işlenmesini üzerimize alırız.

Sipariş

Lojistik ve depo kayıtları

Bizim hizmetlerimiz Sizin en uygun lojistik sistemini kurmanız için en iyi kriterleri gerçekleştirmenizi sağlar – tüm lojistik zinciri boyunca minimum toplam masraflar.

Lojistik ve depo kayıtları çerçevesinde Size iki hizmet şeklini sunarız:

Planlama ve tahmin

Sipariş

Muhasebe ve vergi kayıtları

Muhasebe ve vergi kayıtlarının tutulması – bu bir hak değildir, bu şirketin yükümlülüğüdür ve Rusya Federasyonu mevzuatları tarafından belirlenmiştir. Kanunların muhasebecilik kısmının ihlal edilmesi önemli cezalar ve yaptırımlar ile cezalandırılır. Biz Sizin bu tür hizmetlerinizin sunucusu olarak Sizi cezalardan ve yaptırımlardan tamamen koruruz.

Sizin muhasebe kayıtlarınızı takip etmemiz, desteklememiz – bu şirketimizin tecrübeli baş muhasebeci fonksiyonlarını yerine getirmesidir.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre kayıt (MSFO)

Sizin masrafı pahalı olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uzmanı sürekli bulundurmanıza gerek yok. Denetim şirketleri davet etmek, onlarla uzun zaman alan anlaşmaları yapmanız ve onların markası için defalarca ödeme yapmanız gerekmez. Biz Sizler için zahmetli ve karmaşık olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kayıt işlemlerini göze çarpmadan, sabit, verimli ve ekonomik olarak haklı yollarla yaparız.

Dış ekonomik faaliyetleri kaydı (VED)

Bizim Dış Ekonomik Faaliyetleri muhasebe ve vergi kayıtları hizmetimiz Size aşağıdaki kazandırır:

 • Tüm işlemlerin kontrol edilmesi, onların vergi beyannamesine doğru yansıması
 • Bankada ithalat ile ilgili işlemlerin doğru düzenlenmesi
 • Dış Ekonomik Faaliyetleri muhasebesinin netliği ve şeffaflığı
 • Dış Ekonomik Faaliyetleri ile bağlantılı olan yüksek risk alanları ile ilgili raporlama
 • Tüm finansman belgelerinin yerinde olması
 • Süreçlere ciddi şekilde uyulması: tüm raporlar, belgeler ve hesaplar zamanında düzenlenir

Raporlar (muhasebe, vergi)

Rapor türleri
 • Sıfır
 • Basitleştirilmiş vergi sistemi (USN)
 • Genel vergi sistemi (OSN)
 • Emsal gelir tek vergisi (ENVD)
Dış piyasalarda çalışan şirketler için:
 • sağlamlaştırma- tüzel kişi grupları için uluslararası standartlarına göre raporlama oluşturulması (IAS/IFRS, US GAAP vs.)
 • raporlama dönüşümü- uluslararası standartlarına göre oluşturulan raporların hazırlanması (IAS/IFRS, US GAAP vs.)

Ortaklara ödemeler

Sizin için yapacağımız görevler
 • Sizin para kaynaklarınızın zamanında ve doğru yönde hareket etmesinin
 • Para kaynaklarının amacına uygun kullanılmasının kontrol edilmesi
 • Nakit para kaynakların ve senetlerin muhafazasının kontrol edilmesi
 • Müşteri ve işverenlere zamanında ve doğru ödemelerin yapılması
 • Ortaklar ile yapılan sözleşmelerinde belirlenen ödeme biçimlerine uyulmasını kontrolü
 • Borçlu ve alacaklılar ile hesapların zamanında karşılaştırılması
 • Avans ödemelerinin kontrolü

Muhasebe kaydının bilirkişi tarafından denetimi

Bu, hızlı verilerin esas alınarak gerçekleştirildiği muhasebe durumunun değerlendirilmesidir. Bizim bu hizmetimiz gereklidir ve tüm temel noktaları dikkate alarak muhasebe ve vergi durumlarının değerlendirilmesi için yeterlidir.

Muhasebe kaydının tutulması/yeniden başlatılması. Belge akışı

Profesyonel muhasebe kaydının bizim tarafımızdan yapılması Sizin şirketinizin doğru ve güvenli muhasebe kaydının yapılmasını sağlar, ve bu da sonuç olarak aşağıdakileri kazandırır:

 • İşlemlerin hazırlanması ve belgelendirmesinde Sizin zamanınızı tasarruf eder
 • Sizin aşağıdakileri kontrol etmenizi kolaylaştırır:
 • muhasebe kaydının tutulmasının doğruluğunu
 • kayıtların doldurulmasını
 • raporların oluşturulmasını
 • Sizin ilgili taraflarınıza şirketin finansal-kamu faal, yetkileri hakkında objektif ve gerçek bilgileri sunar,
 • Sizin şirketinizin masraflarını azaltır
Sipariş

Kadro kaydı ve maaşların hesaplanması

Vergilerin hesaplanması sırasında biz aşağıdakileri gerçekleştiririz:

 • maaşların, primlerin, maddi yardımların hesaplanması ve ödenmesi
 • sivil-hukuk sözleşmelerine göre ücretlerin hesaplanması
 • geçici çalışmama durumuna göre ödeneğin hesaplanması
 • izin ödemelerinin hesaplanması
 • işten çıkarılması sırasında kullanılmayan izin günlerinin ödemelerinin ve diğer tazminat şekillerinin ödemelerinin hesaplanması
 • akademik, eğitim izninin hesaplanması

Biz aşağıdakilerin oluşturulmasında tahakkuk sonuçlarını yansıtırız

 • maaş bordrosu
 • ödeme bordrosu
 • ödeme makbuzları

Tahakkuk sonucuna göre biz:

 • bütçe dışı fonlardaki vergi ve aidat miktarlarının belirlenmesi
 • vergi ve aidatların havale edilmesi ile ilgili ödeme belgelerinin hazırlanması
 • personel maaş ödemelerinin havale edilmesi için ödeme dekontlarının hazırlanması
 • muhasebe programına hesaplama ve ödeme ile ilgili verilerin girilmesi

Vergilendirme dönemi sona erdiğin biz raporları oluştururuz:

 • Özel kişiler için beyannameler 3-NDFL (özel kişi gelir vergisi)
 • 2-NDFL raporları (özel kişi gelir vergisi)
 • Sosyal Sigorta Fonu için hesaplanan ve ödenen aidatların hesapları
 • kişiselleştirilmiş rapor verilmesi için formlar setleri
 • çalışanların ortalama sayısını bildirilmesi hakkında raporlar
Sipariş

En iyi fiyatları sunarız

Bizim fiyatlarımız aşağıdaki gibi bölünmektedir

Tarfilendirilen hizmetler için muhasebe, vergilendirme ve kadro tipi kayıtların, bir de raporlama tarifeleri. Bizim fiyatlandırmada biz 175 parametreleri kullanmaktayız!

İşlemler için tek tarifeye göre fiyatları belirlene iş için basitleştirilmiş bir yaklaşımlı şirketlerden sakının .

Sözleşmesel – kalan tüm hizmetler için. Bizim internet sitemizden daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Consultation request

Sizlere- bizim müşterilerimize hizmetlerimizin her zaman uygun, açık, gerekçeli ve rekabetçi fiyatlandırmasını sunuyoruz. Biz her zaman piyasayı takip ederiz ve fiyatlarımız ile yeterli tepkileri veririz.

Nihai koşullar her zaman kesin müşteri üzerine esnek olarak oluşturulur, çünkü biz Sizin tüm çıkarlarınızı, görevlerinizi ve iş durumlarınızı dikkate alırız.

Bireysel hizmetler için tarifeler direk olarak bölgesel bağımlılığa sahiptir ve devlet istatistik Federal hizmeti verilerine dayalı katsayılara göre hesaplanır

Hakkımızda

 • Svetlana Salnikova
 • Kurucu, Genel müdür
 • +7 (916) 537-4728
 • svetlana.salnikova@bl.com.ru
 • I speak English

Amaç

Müşterilere profesyonel, kapsamlı ve etkin entegre edilmiş hizmetlerin tüm profesyonel bilgilerin, tecrübelerin ve deneylerin, bir de etkili hayati pozisyonu potansiyeli üzerinden sunulması. Kendi işini kusursuz itibar ile ve tam bir sorumluluk ile yürüttürerek müşteriler adına çalışmak.

Vizyon

Sizin işinizin başarılı, sabit ve hızlandırılmış şekilde geniş bir yelpazede profesyonel hizmetlerin ve yüksek kaliteli servislerin üzerinden işleyişi için kapsamlı kaydın gerçekleştirilmesi

Misyon

Müşterilerimizin başarılı olmasını ve gelişmesini entelektüel ve yüksek kaliteli kapsamlı iş tabi ki hizmetleri üzerinden sağlanması.

Değerler


 • Müşteri odaklı

 • Başarı odaklı

 • yüksek kalite elde ediyoruz

 • ileriye bakıyoruz

 • profesyoneller ve liderler

 • açık ve etkin iletişimi

Çalışma prensipleri

Bank details

 • LLC "Business Logic"
 • INN / PPC - 7722851028/772201001
 • BIN - 1147746885824
 • Current account - 40702810001050000770
 • JSC Bank "Bank of Moscow"
 • BIC - 044525219
 • Correspondent / account - 30101810500000000219
 • Legal address:
 • 115088, Moscow, ul. Sharikopodshipnikovskaya, 38, p.1

Ücretsiz danışma talebi